Hjälp

Frågor om programmen/kurserna kan du kontakta mig på rolf.munke@hotmail.com Frågor om appen och för teknisk support kontaktar du appsupport@twiik.me